Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Hàng hải

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Hàng hải
Mã trường: CHH
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Hàng Hải

logo Trường Cao đẳng Hàng Hải

Thành lập ngày 04/5/1972 tại QĐ số 889/QĐ/TC-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT – Trường Công nhân kỹ thuật Đường biển.
– Ngày 27/4/1990 tại QĐ số 747/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bưu điện đổi tên thành Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ hàng hải I.
– Ngày 02/12/1996 tại QĐ số 3199/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT nâng cấp thành Trường Trung học Hàng hải I.
– Ngày 01/02/2007 Tại QĐ số 661/QĐ-BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường cao đẳng Hàng hải
– Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM máy trưởng, máy hai tàu biển có tổng công suất máy chính từ 750 KW đến dưới 3000 KW. Thời gian 10 tuần.
– Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho những thuyền viên đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp có thời gian đi biển từ 36 tháng trở lên để thi, cấp GCN KNCM sỹ quan boong, sỹ quan máy tàu có tổng dung tích, tổng công suất máy chính không hạn chế. Thời gian: 5-6 tháng.
– Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM thuyền trưởng, đại phó tàu biển có dung tích dưới 500 GT; máy Trưởng, máy hai tàu biển có tổng công suất máy chính dưới 750KW. Thời gian 8 tuần.
– Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho những thuyền viên đã tốt nghiệp, được cấp bằng Nghề hoặc Trung cấp nghề có thời gian đi biển từ 36 tháng trở lên để đi thi, cấp GCN KNCM sỹ quan boong tàu dưới 500 GT, sỹ quan máy tàu dưới 750 KW.

===========================================================================================

Địa chỉ: 498, Đà Nẵng, phường Đông Hải I, quận Hải An, TP. Hải Phòng
ĐT: (031) 3766739 (031)3766425
Website: http://www.cdhh.edu.vn