Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên
Mã trường: CCY
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Công nghiệp Hưng Yên

Logo Trường Đại học Công nghiệp Hưng Yên

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao thuộc các lĩnh vực kinh tế – kỹ thuật, như: Kế toán,  Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Tin học quản lý, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ may, Cơ khí và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất – kinh doanh của ngành Công Thương và sự phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên thành một Trường trọng điểm đào tạo đa ngành, đa cấp; một cơ sở đào tạo chất lượng cao có uy tín, có thương hiệu trong ngành và xã hội. Không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học – công nghệ với các trường đại học, học viện và các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đạt các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực và phẩm chất. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ quá trình đào tạo. Phấn đấu nâng cấp Trường trở thành trường đại học trong những năm 2015-2020.

===========================================================================================

Địa điểm: Giai phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên
Điện thoại: (0321)3967065, (0321)3943550. Fax: (0321)3967065
Website: http://www.hic.edu.vn
Email: CNTTQLKT@yahoo.com