Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Bách khoa Hưng Yên

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Bách khoa Hưng Yên
Mã trường: CBK
Giới thiệu sơ lược

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong nhà trường.
Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, ngang tầm khu vực, tiếp cận trình độ quốc tế.
Xây dựng một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ ngang tầm với các trường trọng điểm trong nước
Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Thực hiện cải cách hành chính trong nhà trường.
Tập trung xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn trên cơ sở quốc tế hóa các chương trình đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động học thuật và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước.

===========================================================================================

Địa chỉ:  TT Bần Yên Nhân – Mỹ Hào – Hưng Yên ( Km 22+500)-( hướng Hà Nội –> Hải Phòng )
Tel: 0321.3943.916 hoặc 0321.3942.612-Fax: 0321.3943.916
Email: bants.cbk@moet.edu.vn
Website: http://www.bkih.edu.vn