Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: NVS
Giưới thiệu sơ lược

Logo Trường nhạc viện TP.HCM

Logo Trường nhạc viện TP.HCM

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc. Năm 1960, Trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn; năm 1975 là Trường Quốc gia Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và từ năm 1981 đến nay là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo đội ngũ biểu diễn; đội ngũ giảng dạy, lý luận, quản lý và nghiên cứu khoa học âm nhạc; tham gia mọi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc; góp phần xây dựng và phát triển Văn hóa – Nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam và cả nước.

===========================================================================================

Địa chỉ: 112 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 38.225.841 – 38.298.646 – Fax: 38.220.916
Website: www.hcmcons.vn