Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Học viện Ngân hàng

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Học viện Ngân hàng
Mã trường: NHH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường học viện ngân hàng

Logo Trường học viện ngân hàng

Học viện Ngân hàng Hà Nội là tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng. Học viện Ngân hàng được thành lập ngày 09/02/1998[1], tiền thân là Trường Cao cấp Nghiệp vụ ngân hàng Hà Nội được thành lập ngày 13/09/1961.
Học viện Ngân hàng có nhiệm vụ đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ – tín dụng – ngân hàng và một số ngành, chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng; Tổ chức NCKH và công nghệ về ngân hàng; Thực hiện hợp tác về đào tạo và NCKH ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước.
Học viện Ngân hàng được tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.[2]
Học viện có trụ sở chính tại Hà Nội, Viện NCKH Ngân hàng, các phân viện Bắc Ninh, Phú Yên và Cơ sở đào tạo Sơn Tây.

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-4)-3852 1305
Website: www.hvnh.edu.vn
E-mail: info@hvnh.edu.vn