Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Học viện Khoa học xã hội

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Học viện Khoa học xã hội
Mã trường: GASS
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường học viện khoa hoc xã hội

Logo Trường học viện khoa hoc xã hội

Học viện Khoa học xã hội được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 10/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Học viện Khoa học Xã hội là cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; có chức năng và nhiệm vụ chính sau đây:
– Đào tạo và cấp văn bằng thạc sỹ và tiến sỹ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
– Nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng chuyên môn về khoa học xã hội, nhân văn cho cán bộ, công chức, viên chức;
– Tư vấn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 477 Đường Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 84-04-35527738;84-04-35527728
Website: http://gass.edu.vn