Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Mã trường: AMC
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thịi

Logo Trường Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là một đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, tư vấn về tổ chức và quản lý của ngành Xây dựng. Từ tổ chức tiền thân là Trường Quản lý kinh tế xây dựng (thành lập tháng 7 năm 1975) trải qua các thời kỳ kiện toàn bộ máy và thay đổi tổ chức, Trường được thành lập lại theo quyết định số 71/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ mang tên Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng.
Ngày 4/2/2008, theo Nghị định số 17 NĐ-CP của Chính phủ và quyết định số 468/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ký ngày 2/4/2008, Trường được đổi tên thành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Đến nay, Học viện đã có bề dày thành tích hoạt động trên 30 năm, trở thành một đơn vị đào tạo chuyên ngành lớn, phạm vi hoạt động rộng khắp ở trong nước và quốc tế..

==========================================================================================

Địa chỉ:  Km 10 đường Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
ĐT: 04.35522216 – 04.33120633 – 04.38546684; 0903266911-Fax: 04.35523039 – 04.38546319
Website: http://amc.edu.vn
E-mail: bdcbnxd@vnn.vn hoặc amc_hanoi@amc.edu.vn