Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mã trường: AJC
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường học viện báo trí và tuyên truyền

Logo Trường học viện báo trí và tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường.
Nằm trên địa bàn Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Học viện Báo Chí và Tuyên truyền có tổng diện tích 88.128m2, bao gồm các khu nhà làm việc, nhà học tập, khu tập thể cán bộ, ký túc xá sinh viên và diện tích sân trường, vườn hoa, cây xanh. Các khu nhà làm việc đan trong quá trình được nâng cấp và xây mới theo quy hoạch tổng thể của trường.

==========================================================================================

Địa chỉ: 36 đường Xuân Thuỷ , quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3754 9196
Email: website.ajc@gmail.com
Website: www.ajc.edu.vn