Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 18/09/2020
Thông báo tuyển sinh nghề kỹ thuật làm Bánh ÂU - Bánh Kem năm 2014 (Đợt 1)
By Nhat Huong Baking Center On Monday, March 10th, 2014
0 Comments

Khóa học nghề “Kỹ thuật làm bánh Âu – bánh Kem” (Hệ sơ cấp nghề – Tổng Cục Dạy Nghề Việt Nam)

  CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ KỸ THUẬT LÀM BÁNH ÂU – BÁNH KEM (Vui lòng xem Thông báo tuyển sinh)   Chương trình nghề Kỹ Thuật Làm Bánh Âu – Bánh Kem là một xem thêm...

Thông báo tuyển sinh nghề kỹ thuật làm Bánh ÂU - Bánh Kem năm 2014 (Đợt 1)
By Nhat Huong Baking Center On Thursday, March 6th, 2014
0 Comments

Thông báo tuyển sinh nghề kỹ thuật làm Bánh ÂU – Bánh Kem năm 2014 (Đợt 1)

                                           THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014 (Xem chương trình chi tiết Kỹ Thuật Làm Bánh Âu – Bánh Kem) Trung tâm dạy nghề xem thêm...

Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương - Nơi đầu tiên dạy chuyên nghề bánh
By Nhat Huong Baking Center On Thursday, March 6th, 2014
0 Comments

Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương – Nơi đầu tiên dạy chuyên nghề bánh

Gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nguyên phụ liệu và máy móc ngành bánh, Tân Nhất Hương đã thành lập Trung Tâm dạy nghề bánh Nhất Hương tại TP.HCM đầu xem thêm...