Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 01/05/2017

Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn
Mã trường: 
Giới thiệu sơ lược

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 24/07/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Chức năng bỗi dưỡng Dự bị Đại học cho Học sinh người Dân tộc thiểu số 7 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ ( từ tỉnh Thừa Thiên Huế ra đến tỉnh Ninh Bình); Bồi dưỡng văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội.
Ban Giám Hiệu : Gồm 01 Hiệu trưởng, 02 Hiệu phó
Các Phòng, Ban chức năng gồm: Phòng Giáo vụ, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính- Quản trị, Phòng thanh tra Giáo dục, Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên, Ban khoa học tự nhiên, Ban khoa học xã hội, Trung tâm Ngoại Ngữ- Tin học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng.

==========================================================================================

Địa chỉ:: Phố Lê Văn Hưu -Phường Bắc Sơn- Thị xã Sầm Sơn – Tỉnh Thanh Hoá – Việt Nam
TEL/FAX: 84-37-3821 643
Website: dbdhss.edu.vn
Email: hoanv@aivietnam.net

 


sinh viên,sinh viên việt nam,kênh sinh viên, sinh viên học hành, khóa học, ảnh đẹp sinh viên, thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm sinh viên Sinh Viên Space NƠI TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC, chia sẻ thông tin tài liệu học hành, nghiên cứu, hướng dẫn phục vụ việc học hành của Sinh viên Việt Nam
10/10 18597 bình chọn