Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 24/04/2017

Trường Sĩ quan Phòng hóa

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Sĩ quan Phòng hóa
Mã trường: HGH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường sĩ quan Phòng hóa

Logo Trường sĩ quan Phòng hóa

Trường Sĩ quan Phòng hóa trực thuộc Binh chủng Hóa học- Bộ Quốc phòng Việt Nam đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật hóa học trình độ đại học quân sự, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Hiện nay , 100% giảng viên có trình độ cử nhân, kỹ sư, trên đại học và ThS; hầu hết đã có thời gian rèn luyện thực tế tại các đơn vị; có hai đồng chí đạt danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, nhiều đồng chí đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi toàn quân.

===========================================================================================

Địa chỉ: Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: (069) 591115
Email: admin@siquanphonghoa.edu.vn
Website: www.siquanphonghoa.edu.vn


sinh viên,sinh viên việt nam,kênh sinh viên, sinh viên học hành, khóa học, ảnh đẹp sinh viên, thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm sinh viên Sinh Viên Space NƠI TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC, chia sẻ thông tin tài liệu học hành, nghiên cứu, hướng dẫn phục vụ việc học hành của Sinh viên Việt Nam
10/10 18597 bình chọn