Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 26/05/2017

Trường Sĩ quan Đặc công

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Sĩ quan Đặc công
Mã trường: DCH
Giới thiệu sơ lược

Truong-si-quan-dac-cong

Logo Trường sĩ quan đặc công

Trường Sĩ quan Đặc công là một trường đào tạo Sĩ quan trực thuộc Binh chủng Đặc Công, là một trong những cái “nôi” đào tạo nên lớp lớp cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho binh chủng đặc công và các đơn vị trong toàn quân.
Trường được thành lập vào ngày 20 tháng 7 năm 1967. Khi mới thành lập, trường mang tên Trường Bổ túc cán bộ Đặc công.
Hiệu trưởng: Đại tá Tiến sỹ Vũ Văn Nghiệp.
Chính ủy: Đại tá Cấn Văn Thành.

===========================================================================================

Địa chỉ:  Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 04.33840625 – 069506145


sinh viên,sinh viên việt nam,kênh sinh viên, sinh viên học hành, khóa học, ảnh đẹp sinh viên, thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm sinh viên Sinh Viên Space NƠI TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC, chia sẻ thông tin tài liệu học hành, nghiên cứu, hướng dẫn phục vụ việc học hành của Sinh viên Việt Nam
10/10 18597 bình chọn