Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 24/05/2017

Trường Đại học Đồng Tháp

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Đồng Tháp
Mã trường: SPD
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Đồng Tháp

Logo Trường Đại học Đồng Tháp

Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp, với chức năng, nhiệm vụ:
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước;
Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long;
Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;
Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội;
Nhà trường đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008, và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp – QUACERT cấp chứng nhận, có giá trị từ ngày 05/8/2011.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 783 đường Phạm Hữu Lầu – Phường 6 – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp
Tel: 067. 3881518      Fax: 067. 3881713
Email: dhdt@dthu.edu.vn
Website : http://www.dthu.edu.vn


sinh viên,sinh viên việt nam,kênh sinh viên, sinh viên học hành, khóa học, ảnh đẹp sinh viên, thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm sinh viên Sinh Viên Space NƠI TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC, chia sẻ thông tin tài liệu học hành, nghiên cứu, hướng dẫn phục vụ việc học hành của Sinh viên Việt Nam
10/10 18597 bình chọn