Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017

Trường Đại học Hà Tĩnh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Hà Tĩnh
Mã trường: HHT
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Hà Tĩnh

Logo Trường Đại học Hà Tĩnh

Trường Đại học Hà Tĩnh (tên giao dịch quốc tế là Ha Tinh University) là một trường đại học địa phương được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào ngày 19 tháng 3 năm 2007 tại thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Lễ công bố chính thức thành lập trường đã được tổ chức nhày 10 tháng 5 năm 2007 với sự có mặt của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng. Tr­ường Đại học Hà Tĩnh là một trư­ờng công lập, đa cấp, đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nư­ớc nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.
Trường Đại học Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, Phân hiệu Đại học Vinh và Trung học Kinh tế- Hà Tĩnh

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.
ĐT: 0393 885 376-Fax: 0393 885 224
Email: contact@htu.edu.vn
Website: www.htu.edu.vn