Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 01/10/2020
Thứ Ba, 22/01/2013, 04:51 | An Smile

Vội vã!

Một người đàn ông bước vào quán bia, gọi 25 chai bia và uống sạch trong vòng 10 phút. Thấy lạ, chù quán hỏi:

– Này, tại sao anh vội vã thế?

– Ồ, anh cũng thế thôi, nếu anh có cái mà tôi đang có!

– Anh có gì nào?

– 1 đô-la.

An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn : Sưu tầm

Ý kiến của bạn