Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/09/2020
Thứ Ba, 17/09/2013, 04:49 | Nam Nguyễn

Sợ vợ éo gì

Chồng vừa dắt xe ra khỏi nhà tính đi nhậu. Vợ thấy liền quát:

– VÀO NHÀ NGAY !!!

. Chồng mạnh mồm liền hét to:
.
.
.
.
.
– SỢ ĐÉ0 GÌ !! Mà không VÀOooo! :))

Nguồn: FB Truyện Cười

Ý kiến của bạn