Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 22/09/2020
Thứ Tư, 11/09/2013, 02:57 | Nam Nguyễn

Giống nhau y chang

Bị bạn trêu giống khỉ, anh chàng nổi cáu, mặt đỏ tía tai.

Truyện cười "Giống nhau y chang"

 

Thư giản: Giống nhau y chang

Tranh vui:"Giống nhau y chang"

Truyện cười Sinh viên: Giống nhau y chang

Phút thư giản: Giống nhau y chang

Giống nhau y chang

Giống nhau y chang

Giống nhau y chang

truyện cười: "Giống nhau y chang"

Theo: Tiin

Ý kiến của bạn