Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 26/09/2020
Thứ Ba, 28/05/2013, 07:14 | Nam Nguyễn

Tiêu chuẩn làm vợ

Phải biết đi chợ, không được nói dài.

Tiêu chuẩn làm vợ

Không được theo giai, bỏ nhà bỏ cửa

Phải biết sắm sửa, cho chồng cho con

Không được lon ton bồ bịch nhăng nhít

Lương nhiều hay ít, nộp cả cho chồng

Không được lông bông, đánh chồng cãi láo

Chồng xin thông báo gửi tới vợ yêu

Cấm vợ nói nhiều. Chồng yêu vợ lắm!

***

Ngày xưa sợ vợ là sai

Bây giờ sợ vợ là oai nhất vùng

Ngày xưa sợ vợ là khùng

Bây giờ sợ vợ anh hùng thời nay

Ngày xưa sợ vợ là đần

Bây giờ sợ vợ muôn phần vẻ vang.

 

 Nguồn: Tiin

Ý kiến của bạn