Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 29/09/2020
Thứ Năm, 29/08/2013, 08:39 | Nam Nguyễn

Nhà tiên tri

Nhà tiên tri nói sạo - Truyện cườiAlo. Đường dây nóng của nhà tiên tri đây! Ai đang gọi đấy ạ?

– Xạo, nếu là nhà tiên tri thật thì ông phải biết tôi là ai chứ!

Nguồn: Tiin

 

Ý kiến của bạn