Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 29/09/2020
Thứ Ba, 22/01/2013, 04:26 | An Smile

Nghe lời khổng tử

Hai vợ chồng nhà nọ ngồi dưới đèn đọc sách.

Một con muỗi cứ vo ve xung quanh ông chồng.

Anh chàng này luôn giơ tay đập muỗi.

Vợ thấy vậy thì dè bỉu: “Anh đúng là đồ dơ bẩn, không bao giờ chịu tắm rửa gì hết nên đến đâu cuốn muỗi theo đến đó.

Anh ngồi chỗ nào muỗi cũng toàn chích anh không.

“. Chồng cười: – Bởi vì con muỗi nó nhớ lời Khổng Tử đấy.

– Lời gì? –

Phải “gần quân tử, xa tiểu nhân”!

An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn : Sưu tầm

Ý kiến của bạn