Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 29/09/2020
Thứ Sáu, 22/02/2013, 08:08 | Nam Nguyễn

Không thể nhịn cười Đôrêmon “chế”

Nô “nguy hiểm”: Cái gì đã thích thì phải có bằng được, những cái gì không có được thì phải giả vờ không thích.

Ý kiến của bạn