Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 27/09/2020
Thứ Hai, 22/04/2013, 09:30 | Nam Nguyễn

Không cần nộp lại

Quan tòa nói với bị cáo: “Tại sao anh không mang nộp ngay chiếc bóp mà anh cho là đã nhặt được?”.

– Tôi có mang nộp đấy chứ, nhưng lúc đó trong đồn cảnh sát chẳng có người nào.

– Vậy sao hôm sau anh không quay lại?

– Vì hôm sau trong bóp lại chẳng còn đồng nào.

Nguồn: sưu tầm

Ý kiến của bạn