Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 22/09/2020
Thứ Bảy, 27/04/2013, 04:35 | Nam Nguyễn

Cười vỡ bụng với ’10 thương’ thời hiện đại

Cười vỡ bụng với ’10 thương’ thời hiện đại

Một thương đôi má của nàng, xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương.

Hai thương giọng ngọt như đường, nàng xin một tiếng vua nhường mất ngôi.
Ba thương đo đỏ đôi môi, anh không chạm đươc sợ trôi son nàng.
Bốn thương mười ngón thiên đàng, móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh.
Năm thương đôi mắt long lanh, liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ.

Sáu thương cái nết ngây thơ, quen nàng 1 tháng anh khờ 3 năm.
Bảy thương cái mặt chằm dằm, đòi mua một cái áo đầm mới vui.
Tám thương mái tóc buông xuôi, làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm.
Chín thương nàng biết nấu cơm, 3 năm 1 món anh ròm (gầy) như ma.

Mười thương tính chẳng xa hoa, vòng vàng không thích, chỉ mê hạt xoàn.

 theo tinsao.vn

Ý kiến của bạn