Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/09/2020
Thứ Bảy, 27/04/2013, 04:49 | Nam Nguyễn

Cách thi để đạt điểm cao

Sắp tới là chuẩn bị có kì thi tốt nghiệp rồi còn đại học nữa
Sau đây mình xin bày cho cả nhà cách thi làm sao cho điểm cao.

Tư thế quay cóp chuẩn ^^

Quay cóp phải ứng với 6 điều sau: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng

Nhân: Khi bạn bè quay cóp bị bắt, phải tỏ ra thông cảm và làm ra vẻ mặt an ủi. Đó gọi là Nhân.

Nghĩa: Khi mình quay cóp bị bắt….thà chít cũng hông khai bạn bè mình ra. Đó gọi là Nghĩa.

Lễ: Đừng bao giờ cao điểm hơn người đã chỉ bài cho mình…để lần sau được chỉ típ đó gọi là Lễ.

Trí: Trong lúc thi phải quan sát triệt để chỗ đứng của giám thị đồng thời lắng nghe bốn phương tám hướng các đáp án của bạn bè….đấy gọi là Trí.

Tín: Đừng bao giờ nghi ngờ đáp án trong khi quay cóp, phải luôn tin tưởng đáp án trong tài liệu là chính xác. Đó gọi là Tín.

Dũng: Cho dù giám thị đi tới đi lui bên cạnh thì mặt mày vẫn không biến sắc,vẫn điềm nhiên…quay cóp tiếp. Đó gọi là Dũng

Còn phải có Tam Tài nữa là Thiên thời , Địa lợi, Nhân hòa
Thiên thời:

  • Thiên là trời, tức là thầy cô – giám thị, gặp hôm nào trời có bão thì đừng way…..

Địa lợi:

  • Chỗ ngồi thuận lợi, thường là mấy bàn giữa, ở sát tường- chứ bàn đầu hay bàn cuối thì fải có năng lực cao mới way, năng lực thấp thì bỏ đi, thà bị Zero còn hơn bị hạnh kiểm xấu

Nhân hòa:

  • Cái nì là bạn bè xung wanh, gặp mí đứa biết che chở và cảnh báo kịp thời thì mới có cơ hội way, chứ gặp mí huynh cứ bô bô cái miệng => làm cho Thiên chú ý thì dù có Địa lợi cũng là đồ bỏ…Nhân thì dễ tạo – ra đường mời nó ly chè hay tô phở .

Và sau đây là 5 bước làm bài thi

  • Nhận đề
  • Đọc đề
  • Chửi đề
  • Xé đề
  • Đi về

Nguồn: Sưu tầm

Ý kiến của bạn