Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/09/2020
Thứ Năm, 08/08/2013, 08:41 | Nam Nguyễn

Tội nghiệp Nôbita

Người ta giàu người ta ăn nho mỹ – > còn tôi nghèo phải sang mỹ ăn nho . Vãy thật  😆

Truyện Nôbita - ĐôRêmon

 

Ý kiến của bạn