Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 30/09/2020
Thứ Năm, 20/06/2013, 11:01 | Sin DK

Robocon 2050 (không xem thì phí)

Robocon 2050.. trong một con hẻm nhỏ, một thiếu nữ đang đi dạo và đột nhiên..

 

http://www.youtube.com/watch?v=N4DS7XwvzCs

“Tôi không nghĩ có cái gì gọi là sự thật. Chỉ có các góc nhìn.
I don’t think there is any truth. There are only points of view”
– Allen Ginsberg –

DK Entertainment Channel – Sinh Vien Space

Ý kiến của bạn