Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 25/09/2020
Thứ Ba, 22/01/2013, 02:31 | An Smile

Xin lỗi đời quá đen!!!

 

 

Còn nỗi nhục nào hơn @@

Xin lỗi đời quá đen

 

An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn : hài VL

Ý kiến của bạn