Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 30/09/2020
Thứ Hai, 01/04/2013, 07:07 | Nam Nguyễn

Tác dụng tai hại của Photoshop

Anh chàng muốn bạn chỉnh sửa ảnh để mình có đầy đủ chân, nhưng kết quả là hàng loạt bức ảnh chế khôi hài.

Tác dụng tai hại của Photoshop

Tác dụng tai hại của Photoshop

Tác dụng tai hại của Photoshop

Tác dụng tai hại của Photoshop

Tác dụng tai hại của Photoshop

Tác dụng tai hại của Photoshop

Tác dụng tai hại của Photoshop

Tác dụng tai hại của Photoshop

Tác dụng tai hại của Photoshop

 

Sinh viên space – theo Tiin (Việt Designer)

Ý kiến của bạn