Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 30/09/2020
Thứ Ba, 11/10/2016, 02:12 | Nam Nguyễn

Những thói quen khác biệt không thể lẫn của đàn ông – phụ nữ

Đàn ông và phụ nữ khác nhau, đó là một thực tế nên không có gì lạ khi suy nghĩ và hành động cũng khác nhau.

Những thói quen khác biệt không thể lẫn của đàn ông - phụ nữ

Màn hình máy tính

Những thói quen khác biệt không thể lẫn của đàn ông - phụ nữ

Tủ lạnh

Những thói quen khác biệt không thể lẫn của đàn ông - phụ nữ

Phòng ngủ

Những thói quen khác biệt không thể lẫn của đàn ông - phụ nữ

Xe ô tô

Những thói quen khác biệt không thể lẫn của đàn ông - phụ nữ

Phòng tắm

Khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ

Căn phòng chính trong nhà.

Khi sắp xếp đồ đi xa.

Khi sắp xếp đồ đi xa.

Khi bị ốm.

Khi bị ốm.

Khi xem phim "Titanic".

Khi xem phim “Titanic”.

Cách kể một câu chuyện.

Cách kể một câu chuyện.

Ốc Sên

Ý kiến của bạn