Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 29/09/2020
Thứ Hai, 21/01/2013, 03:49 | An Smile

Ngôn ngữ bàn tay

Ngôn ngữ không lời của facebook!

Ngôn ngữ bàn tay

Ngôn ngữ bàn tay

 

 An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn : Hài VL

Ý kiến của bạn