Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 27/09/2020
Thứ Sáu, 17/05/2013, 04:07 | Nam Nguyễn

Ảnh động: Đang mệt, đừng có đùa

Cô chị hò hét bên cạnh cậu em đang buồn bã, và… bụp.

Đang mệt, đừng có đùa

Cứ phải cáu lên mới sợ

Đang mệt, đừng có đùa

Ống hút trước mặt mà sao không ngậm nổi

Đang mệt, đừng có đùa

Ôi giời ơi!

Đang mệt, đừng có đùa

huyện chàng FA

Đang mệt, đừng có đùa

Chú chuột tham ăn

Đang mệt, đừng có đùa

Bực cả mình

Đang mệt, đừng có đùa

Thế này mới logic

Nguồn: Tiin

Ý kiến của bạn