Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 22/09/2020
Thứ Ba, 22/01/2013, 04:07 | An Smile

Ai mới là thằng ngu???

Cho mày nói lại!

Cho hỏi ai ngu

 

An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn : Hàivl

 

Ý kiến của bạn