Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 01/10/2020
Thứ Hai, 21/01/2013, 04:27 | An Smile

Những hình ảnh cười ra nước mắt

 

Nấu cơm bá đạo

Nấu cơm bá đạo

Có chịu rửa bát không thì bảo

Có chịu rửa bát không thì bảo

Thằng nào ngon bước xác vào đây

Thằng nào ngon bước xác vào đây

Mother của juce

Mother của juce

Thâm nho

Thâm nho

Này thì nghiêng

Này thì nghiêng

 

Con tàu mơ ước

An Smile –Sinh Viên Space – Sưu tầm

Ý kiến của bạn