Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘‘ông Tưng’’
Doanh nhân Hùng Cửu Long: Danh xưng 'ông Tưng' là chút gia vị cay xè
By Mũm Mĩm On Friday, February 21st, 2014
0 Comments

Doanh nhân Hùng Cửu Long: Danh xưng ‘ông Tưng’ là chút gia vị cay xè

‘Danh xưng ‘ông Tưng’ chỉ là chút ‘gia vị’ cay xè khiến cho khán giả nhăn mặt khi nếm phải cho vui vẻ lúc giờ giải lao thôi’. Có thể ‘bà xem thêm...