Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘ca sĩ Minh Tuyết’
Cẩm Ly khóc nhiều khi bị Minh Tuyết bỏ rơi
By Mũm Mĩm On Wednesday, October 16th, 2013
0 Comments

Cẩm Ly khóc nhiều khi bị Minh Tuyết bỏ rơi

Ngày Minh Tuyết ra nước ngoải, Cẩm Ly đã khóc rất nhiều và quyết định nghỉ hát gần một năm trời. Cẩm Ly và Minh Tuyết được sinh ra trong một gia đình không có truyền xem thêm...