Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘ca sĩ Chế Thanh’
'Ca sĩ Chế Thanh và Ngọc Sơn tương đối giống nhau'
By Mũm Mĩm On Saturday, November 9th, 2013
0 Comments

‘Ca sĩ Chế Thanh và Ngọc Sơn tương đối giống nhau’

“Con đường đi lên của Chế Thanh và Ngọc Sơn tương đối giống nhau vì hai đứa đều nghèo, tạo dựng tất cả bằng hai bàn tay trắng”, ca sĩ Chế Thanh chia sẻ. xem thêm...