Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017
Tag archive for ‘ca sĩ Anh Thơ’
Ca sĩ Trọng Tấn: “Chúng tôi đã đi đến trạng thái vững chắc của hạnh phúc”
By Mũm Mĩm On Sunday, October 13th, 2013
0 Comments

Ca sĩ Trọng Tấn: “Chúng tôi đã đi đến trạng thái vững chắc của hạnh phúc”

Ngưng công việc giảng dạy, ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ quyết tâm làm những chương trình đủ sức cạnh tranh với nhạc trẻ, nhạc nhẹ. Nam ca sĩ hàng đầu dòng nhạc cách xem thêm...