Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘buôn hàng xuyên biên giới’
"Thương gia” sinh viên và cạm bẫy buôn hàng xuyên biên giới
By Mũm Mĩm On Sunday, December 22nd, 2013
0 Comments

“Thương gia” sinh viên và cạm bẫy buôn hàng xuyên biên giới

Với khả năng tài chính khá giả nhiều sinh viên có thể tự kinh doanh một vài mặt hàng ngoại nhập nào đó. Việc kinh doanh đòi hỏi những chuyến đi xa để lấy hàng, có xem thêm...