Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘Buôn bán người’
Lừa sơn nữ sang Trung Quốc làm với mức lương 20 triệu đồng
By Ngọc Trâm On Saturday, October 11th, 2014
0 Comments

Lừa sơn nữ sang Trung Quốc làm với mức lương 20 triệu đồng

Để lừa các cô gái bán sang Trung Quốc, Hằng nói đang cần người làm cho cơ sở sản xuất của mình ở bên đó và sẽ trả lương 20 triệu đồng mỗi tháng. Sau hàng hục xem thêm...