Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘bưởi xứ Mường’
Ông “vua” bưởi xứ Mường
By TracyNguyen On Thursday, January 2nd, 2014
0 Comments

Ông “vua” bưởi xứ Mường

Sau nhiều năm lăn lộn với cây, với đất, ông Trần Văn Hùng ở xóm Tân Hương 1, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã phục tráng và nhân thành công giống bưởi xem thêm...