Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘bức ảnh đẹp’
Những bức ảnh về lòng tốt lay động trái tim cộng đồng mạng 3
By Hee ChanHee On Thursday, December 26th, 2013
0 Comments

Những câu chuyện về lòng tốt lay động trái tim cộng đồng mạng

Chỉ là những việc làm giản dị trong đời sống hàng ngày nhưng những bức ảnh về lòng tốt lại có thể lay động trái tim cộng đồng mạng. Bức ảnh nhặt dâu tây bị xem thêm...