Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘boot máy tính’
usb_flash_memory_key.jpg
By Trọng Trí Lê On Friday, November 15th, 2013
0 Comments

Hướng dẫn cách tạo USB cứu hộ cho Windows

Hướng dẫn tạo USB cứu hộ có chứa toàn bộ nội dung cứu hộ từ Hiren’s BootCD Chắc hẳn trong chúng ta, nhất là bạn đọc thông thạo về máy tính sẽ không lạ gì với xem thêm...