Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘bóng đen giống người trên sao Hỏa’
Dư luận Mỹ xôn xao vì bóng đen giống người trên sao Hỏa
By TracyNguyen On Sunday, January 25th, 2015
0 Comments

Dư luận Mỹ xôn xao vì bóng đen giống người trên sao Hỏa

Khoảng tối có hình dạng giống bóng người xuất hiện trong một ảnh mà thiết bị thăm dò Curiosity chụp trên sao Hỏa và nhiều dân Mỹ nghi chính phủ đã đưa người lên xem thêm...