Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017
Tag archive for ‘bóng cá’
Đáy đại dương không bóng... cá
By TracyNguyen On Wednesday, November 12th, 2014
0 Comments

Đáy đại dương không bóng… cá

Độ sâu của biển khác nhau tùy từng vùng, nhưng gần như không có loài cá nào sinh sống độ sâu 1/4 dưới cùng của đại dương. Hỏi: Ở đáy đại dương có cá sống không xem thêm...