Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘Bộ Thông Tin’
20130821-M1-VNMEDIA
By Trọng Trí Lê On Thursday, September 26th, 2013
0 Comments

Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam

Ngày 23/9/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số 1178/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê xem thêm...