Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘Bỏ rơi’
Có một người đàn ông không bao giờ bỏ rơi tôi...
By Ngọc Trâm On Monday, January 5th, 2015
0 Comments

Có một người đàn ông không bao giờ bỏ rơi tôi…

Dù tất cả đàn ông đều quay mặt bước đi thì có duy nhất một người sẽ chẳng bao giờ rời bỏ tôi, vì ông là người tình đặc biệt, dạy cho tôi cách yêu một người xem thêm...