Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017
Tag archive for ‘bộ quần áo’
Những phát minh đầy tính ứng dụng 3
By Hee ChanHee On Monday, May 5th, 2014
0 Comments

Những vật dụng thông minh: Quần áo phát wifi, giày tránh lạc đường

Những vật dụng thông minh này được cài đặt các tính năng đặc biệt cung cấp những tiện ích tuyệt vời cho con người. Bộ quần áo thông minh tự phát wi-fi Nhà thiết xem thêm...