Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘bộ phim Tía ơi’
Hoài Linh vừa xấu vừa khắc khổ
By Mũm Mĩm On Monday, September 30th, 2013
0 Comments

Hoài Linh vừa xấu vừa khắc khổ

Vai diễn trong “Tía ơi…!” được miêu tả xấu và khắc khổ hơn cả Nhà có 5 nàng tiên Vốn “mình dây, thân mỏng” nên Hoài Linh thường được các đạo diễn “đo xem thêm...