Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘bộ phận sinh dục’
thai nhi
By Mr. Kii On Sunday, November 10th, 2013
0 Comments

Những chuyện “không ngờ” xảy ra khi bạn nằm trong bụng mẹ

Những chuyện “không ngờ” xảy ra khi bạn nằm trong bụng mẹ khiến bạn phải kinh ngạc! Với tất cả chúng ta, 9 tháng 10 ngày là con số mang một ý nghĩa vô cùng xem thêm...