Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘bố mẹ gửi thư’
Xúc động ngày Tết đọc lại lá thư bố mẹ gửi con
By Kate Hoàng On Wednesday, January 29th, 2014
0 Comments

Xúc động ngày Tết đọc lại lá thư bố mẹ gửi con

Xúc động ngày Tết đọc lại lá thư bố mẹ gửi con. Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi… Nếu xem thêm...